Hvilke reparasjoner utføres?

Hva som kan repareres er i stor grad opp til arrangøren og «fikserene», altså de som foretar selve reparasjonene. Fikserene vil normalt kunne utføre typiske småreparasjoner på tøy, leker, husholdningsapparater, interiør og andre mindre gjenstander som kan tas inn i kafeen. Reparasjon av hvitevarer og sykkel utføres normalt ikke.

Det er viktig å være klar over at fiksingen skjer uten noen form for garanti.