Om Repair Cafe NO

Sandnes kommune og Stavanger kommune har tatt initiativet til å få i gang reparasjonskafeer i distriktet. Kommunene stiller en verktøypakke til rådighet for frivillige arrangører. Lokaler og reparatører til å håndtere verktøyet må arrangøren skaffe på egen hånd. Du kan lese om de planlagte lokale arrangementene på Facebook-siden @RepairCafeNO.

Er du interessert i konseptet Repair Cafe, god til å snekre eller sy, eller interessert i å arrangere en egen reparasjonskafé? Ta kontakt med Sandnes kommune eller Stavanger kommune via Facebook, e-post eller telefon.